05.03.2018 Сертификат специалиста по закупкам № ИГЗ-КС-0015.18

Сертификат специалиста по закупкам получила Савина Екатерина Николаевна (г. Москва) № ИГЗ-КС-0015.18.