30.10.2015
Сертификат специалиста по закупкам № ИГЗ-КС-0055.15
Сертификат специалиста по закупкам получила Ляпина Ольга Борисовна (г. Москва) № ИГЗ-КС-0055.15.Пред.     След.